Bozuk suspect msdb database ini düzeltmek - SQL deki database ler görünmüyor

Başka herhangi bir makinadan msdb nin yedeğini alıp bozuk sql olan makinaya kopyalın ve aşağıdaki komutu yolunu değiştirerek uygulayın

 

use [master] RESTORE DATABASE [msdb]

from DISK=N'E:\msdb.bak'

WITH FILE=1,

NOUNLOAD,

REPLACE

GO