Gmail'de kullanabileceğiniz arama operatörleri

Bir arama operatörü nasıl kullanılır?

  1. Gmail'i açın.
  2. Arama kutusuna arama operatörünü yazın.

Kullanabileceğiniz arama operatörleri

İpucu: Arama operatörlerini kullanarak arama yaptığınızda, iletiler için bir filtre oluşturmak üzere bulunan sonuçlardan yararlanabilirsiniz.

Kullanabileceğiniz arama ölçütleriArama operatörleri ve örnek
Göndereni belirtme

From:

Örnek: from:jale

Alıcıyı belirtme

To:

Örnek: to:serhat

Konu satırındaki kelimeler

Subject:

Örnek: subject:akşam

Birden çok terimle eşleşen iletiler

OR veya { }

Örnek: from:jale OR from:serhat

Örnek: {from:jale from:serhat}

İletileri sonuçlardan hariç tutma

-

Örnek: akşam -film

Birbirine yakın kelimeler içeren iletileri bulma. Bir sayı kullanarak kelimelerin birbirinden ne kadar uzak olabileceğini belirtin

AROUND

Örnek: akşam AROUND 5 cuma

Belirli bir etikete sahip iletiler

Label:

Örnek: label:arkadaşlar

Eki olan iletiler

Has:attachment

Örnek: has:attachment

Bir posta listesinden gelen iletiler

List:

Örnek: list:bilgi@example.com

Belirli bir ada veya dosya türüne sahip ekler

Filename:

Örnek: filename:pdf

Örnek: filename: evodevi.txt

Bir kelime veya kelime öbeğini eksiksiz olarak arama

" "

Örnek: "bu akşam yemek ve sinema"

Birden çok arama terimini gruplandırma

( )

Örnek: subject:(yemek film)

Spam ve Çöp Kutusu dahil, herhangi bir klasördeki iletiler

In:anywhere

Örnek: in:anywhere film

Önemli olarak işaretlenmiş iletileri arama

is:important

label: important

Örnek: is:important 

 

Yıldız işaretli, okunmamış veya okunmuş iletiler

is:starred

is:unread

is:read

Örnek: is:read is:starred

Belirli bir renkte simge içeren iletiler

has:yellow-star

has: blue-info

Örnek: has:purple-star

cc veya bcc alanındaki alıcılar

cc:

bcc:

Örnek: cc:serhat

Not: Aldığınız iletiler arasında, adresinizin bcc'ye eklenmiş olduğu iletileri bulamazsınız.

Belirli bir zaman aralığında gönderilen iletileri arama

after:

before:

older:

newer:

Örnek: after:2004/04/16

Örnek: before:2004/04/18

Belirli bir zaman aralığından önce veya sonra gönderilmiş iletileri d (gün), m (ay) ve y (yıl) ile bulma

older_than

newer_than

Örnek: newer_than:2d

Sohbet iletileri

Is:chat

Örnek: is:chat film

Belirli bir e-posta adresine teslim edilen iletiler

Deliveredto:

Örnek:deliveredto:kullaniciadi@gmail.com

Belirli bir kategorideki iletiler

Category:

Örnek: category:güncellemeler

Bayt olarak belirli bir boyutun üzerindeki iletiler

Size:

Örnek: size:1000000

Bayt olarak belirli bir boyutun üzerindeki veya altındaki iletiler

larger:

smaller:

Örnek: larger:10M

Bir kelimeyle tam olarak eşleşen sonuçlar

+

Örnek: +sınav

Belirli bir message-id üstbilgisine sahip iletiler

Rfc822msgid:

Örnek:rfc822msgid:200503292@example.com 

Bir etiketi olan veya olmayan iletiler

has:userlabels

has:nouserlabels

Örnek: has:nouserlabels 

Not: Yalnızca iletilere etiket eklenir. İleti dizisinin tamamına etiket eklenmez.

Makale Detayları

Makale Kodu :
13
Kategori:
Görüntüleme :
3.624
Oylama (Oylar):
(619)

Benzer Makaleler