Yabancı Ülke Ekleme Kodu SQL(Ülke kodu boş geçilemez)

USE NETSIS

GO

DECLARE @ULKEKODU   CHAR(2)

DECLARE @SEHIRKONT  INT

DECLARE @ILCEKONT   INT

 

DECLARE C CURSOR FOR SELECT ULKEKODU FROM ULKESABIT

 

OPEN C

FETCH C INTO @ULKEKODU

WHILE @@FETCH_STATUS !='-1'

BEGIN

 

SET @SEHIRKONT      = (SELECT COUNT(*) FROM SEHIRSABIT WITH(NOLOCK) WHERE ULKEKODU=@ULKEKODU AND SEHIRKODU=9999)

SET @ILCEKONT = (SELECT COUNT(*) FROM ILCESABIT WITH(NOLOCK) WHERE ULKEKODU=@ULKEKODU AND SEHIRKODU=9999 AND ILCEKODU=9999)

 

IF @SEHIRKONT = 0

BEGIN

INSERT INTO SEHIRSABIT(ULKEKODU,SEHIRKODU,SEHIRADI,KAYITYAPANKUL,KAYITTARIHI)

VALUES (@ULKEKODU,9999,@ULKEKODU+' SEHIRI','NETSIS',GETDATE())

PRINT @ULKEKODU +' Kodunun Sehiri Kaydedildi'

END

ELSE BEGIN

PRINT @ULKEKODU +' Kodunun Sehiri Daha Onceden Kaydedilmis!!'

END

 

IF @ILCEKONT = 0

BEGIN

INSERT INTO ILCESABIT(ULKEKODU,SEHIRKODU,ILCEKODU,ILCEADI,KAYITYAPANKUL,KAYITTARIHI)

VALUES (@ULKEKODU,9999,9999,@ULKEKODU+' ILCESI','NETSIS',GETDATE())

 

PRINT @ULKEKODU +' Kodunun Ilcesi Kaydedildi'

END

ELSE BEGIN

PRINT @ULKEKODU +' Kodunun Ilcesi Daha Onceden Kaydedilmis!!'

END

 

 

FETCH NEXT FROM C INTO @ULKEKODU

END

CLOSE C

DEALLOCATE C

Makale Detayları

Makale Kodu :
248
Görüntüleme :
1
Oylama (Oylar):
(0)