Logo e-fatura hatası kodları ve çözümü

Logo e-fatura hatası ve çözümü

 

1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1100 ZARF İŞLENİYOR Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.

1110 ZIP DOSYASI DEĞİL Faturalar yeniden gönderilmeli.
1111 ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1120 ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1130 ZIP AÇILAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1131 ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1132 XML DOSYASI DEĞİL Faturalar yeniden gönderilmeli.

1133 ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1140 DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1141 ZARF ID YOK Faturalar yeniden gönderilmeli.
1142 ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1143 GEÇERSİZ VERSİYON Faturalar yeniden gönderilmeli.
1150 SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1160 XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1161 İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1162 İMZA KAYDEDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1163 GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR Faturalar yeniden gönderilmeli.
1170 YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1171 GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK Faturalar yeniden gönderilmeli.
1172 POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK Faturalar yeniden gönderilmeli.
1175 İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1176 İMZA SAHİBİ YETKİSİZ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1177 GEÇERSİZ İMZA Faturalar yeniden gönderilmeli.
1180 ADRES KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1181 ADRES BULUNAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1182 KULLANICI EKLENEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1183 KULLANICI SİLİNEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1190 SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1195 SİSTEM HATASI Faturalar yeniden gönderilmeli
1200 ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ.
1210 DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ GİB’in tekrar gönderme denemesi sonlandıktan sonra, 1215 durum kodu alınır ise faturalar yeniden gönderilmeli.
1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME.
SONLANDI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1220 HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ Bu durum kodundan sonra 1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ durum kodu alınır ise Faturalar yeniden gönderilmelidir.
1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1300 BAŞARIYLA TAMAMLAND.

Faturaların yeniden gönderilme aşamaları:
Kodların başında “*” işareti var ise;
İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile gönderimine izin verilmez. e-Fatura uygulaması normal işleyişinde bu
faturaların tekrar gönderimine gerek duyulmamaktadır. Ancak özel bir durum ile karşılaşılıp faturanın tekrar gönderimi gerekirse aşağıda
belirtilen işlem adımları uygulanır.
Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.
Ticari ürün tarafında ilgili fatura çıkartılır, daha sonra yeni fatura oluşturulup kaydedilir.
Kaydedilen yeni satış faturası gönderilir.
Kodların başında “*” işareti yok ise;
İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.
o Aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmeden önce Connect/Çalışma Parametreleri/Doküman Parametreleri “Paketleri gruplayıp birleştir”
seçeneği işaretli olmalıdır.

 

Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır. 
Eğer belgedeki ya da zarftaki eksiklikten dolayı (Geçersiz imza, Schematron Kontrol Sonucu Hatalı vb.) durum kodlarından biri alınmış
ise, belge ya da zarfta ilgili hata düzeltilir. Eğer alınan durum kodu sistem hatası ise, değişiklik yapılmaz.
o Satış faturası tekrar gönderilir.