Serili Stok Devri Hata

 

Serili stok devrinde aşağıdaki hatayı alırsanız tblseritra da miktar 0 olan seriler vardır. Bunu yeni yıl şirketine hangi GCKOD ile atacağını bilemediği için bu hatayı veriyormuş. O kayıtları silip tekrar devir çalıştırdığınızda düzeliyor. 

 

Alınan Örnek Hata:

 

SQL : Insert Into TBLSTHAR (STOK_KODU, STHAR_GCMIK, STHAR_GCKOD, STHAR_TARIH, STHAR_NF, STHAR_BF, DEPO_KODU, STHAR_ACIKLAMA, STHAR_HTUR, SUBE_KODU, F_YEDEK5, YAPKOD)

Values ( :STOK_KODU ,  :STHAR_GCMIK ,  :STHAR_GCKOD ,  :STHAR_TARIH ,  :STHAR_NF ,  :STHAR_BF ,  :DEPO_KODU ,  :STHAR_ACIKLAMA ,  :STHAR_HTUR ,  :SUBE_KODU ,  :F_YEDEK5 ,  :YAPKOD )

 

Cannot insert the value NULL into column 'STHAR_GCKOD', table 'UNPARL19.dbo.TBLSTHAR'; column does not allow nulls. INSERT fails.(NetsisMS-23000,515)

The statement has been terminated.(NetsisMS-01000,3621)