YIL SONU FİYATLI İLK HAMMEDE STOK DEVRİ - EXCEL DEN AKTARMA

 

--ÖNCE STHHAR DAN DEVİRLERİ SİL

--DELETE  FROM TBLSTHAR WHERE STHAR_ACIKLAMA='DEVIR'

 

--EXCEL DEN INSERT ETTİĞİN TABLOYU AKTARMAK İÇİN

 

-- WHERE [STOK KODU] IN (SELECT STOK_KODU FROM TBLSTSABIT)  -- STSABIT İÇİNDEKİ STOKLARLA AKTARACAĞIN TABLODAKİ STOKLAR AYNIYSA ANLAMINI TAŞIR

 

 

USE [ŞİRKET]

 

GO

 

INSERT INTO [dbo].[TBLSTHAR]

           ([STOK_KODU]

           ,[STHAR_GCMIK]

           ,[STHAR_GCKOD]

           ,[STHAR_TARIH]

           ,[STHAR_NF]

           ,[STHAR_BF]

           ,[DEPO_KODU]

           ,[STHAR_ACIKLAMA]

   ,[STHAR_HTUR]

   ,[SUBE_KODU]

           )

     SELECT

          [STOK KODU]

           ,[Sayım Miktarı]

           ,'G'

           ,'2018-01-01 00:00:00.000'

           ,[birim fiyat]

           ,[birim fiyat]

           ,[Depo Kodu]

           ,[ACIKLAMA]

           ,'A'

   ,'0'

 

      

  

  FROM [ŞİRKET].._[TABLO_ADI] WHERE [STOK KODU] IN (SELECT STOK_KODU FROM TBLSTSABIT)