Veritabanı (Database) Log Dosyasının Küçültülmesi

Veritabanı Log Dosyasının Küçültülmesi

Bazen log dosyası yapılan işlemlerin loglarını tuttuğu için databaseden büyük olabilir.Bu durumlarda sql database log dosyasını küçültmemiz shrink işlemini yapmamız gerekir.Truncate Log yaparak log içerisindeki tüm kayıtları silip 1024 kb olarak küçültebiliriz.SQL Server Veritabanı Log Dosyasının Küçültülmesi veritabanı database küçültmek gibidir ve şu şekilde yapılır.

 

USE NETSIS

GO

ALTER DATABASE NETSIS

SET RECOVERY SIMPLE

GO

DBCC SHRINKFILE (2, 1)

GO

ALTER DATABASE NETSIS

SET RECOVERY FULL

GO