Web Sitesi Url Yönlendirme

Farklı Yazılım Dillerinde Yönlendirme Kodları

Yukarıda anlatılan kod bir çok sitede sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Ama kod yapısı farklı olan bazı sitelerde çalışmayabilir. Bu sebeple 5 farklı yazılım dilinde yönlendirme kodunun nasıl kullanılması gerektiğini de paylaşmak istiyorum.

PHP Yazılım Dili

[code language=”css”]</p>

<pre dir="ltr"><?php
header("Location:http://www.serhatsaglam.com.tr/");
?></pre>
<p style="text-align: justify;">[/code]

ASP Yazılım Dili

[code language=”css”]</p>

<pre dir="ltr"><%

Response.Redirect("http://www.serhatsaglam.com.tr/");

%></pre>
<p style="text-align: justify;">[/code]

Asp.Net Yazılım Dili (DotNet)

[code language=”css”]</p>

<pre dir="ltr">//
Response.Redirect("http://www.serhatsaglam.com.tr/"); // .aspx.cs dosyasının içine
//</pre>
<p style="text-align: justify;">[/code]

JavaScript Yazılım Dili

[code language=”css”]</p>

<pre dir="ltr"><meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://www.serhatsaglam.com.tr/">// head tagları arasına yazılır

<script type="text/javascript">
document.location="http://www.serhatsaglam.com.tr/";
</script></pre>
<p style="text-align: justify;">[/code]

JSP Yazılım Dili

[code language=”css”]</p>

<pre dir="ltr"><%

response.sendRedirect("http://www.serhatsaglam.com.tr/");

%>

//ya da

<jsp:forward page="http://www.serhatsaglam.com.tr/"></jsp:forward></pre>
<p style="text-align: justify;">[/code]